فروشگاه

VLSpeed-353

VLSpeed-353

تماس بگیرید

دستگاه VLSpeed-353 دارای قابلیت تشخیص چهره و شناسایی کارت میباشد؛ قابلیت تشخیص کف دست نیز به صورت اختیاری قابل عرضه خواهد بود.

توضیحات

دستگاه VLSpeed-353 دارای قابلیت تشخیص چهره و شناسایی کارت میباشد؛ قابلیت تشخیص کف دست نیز به صورت اختیاری قابل عرضه خواهد بود.

0 نظر ثبت شده


نظر خود را ثبت کنید

;