اخبار و مقالات

"همیشه یک گام جلوتر در فناوری و نوآوری"

نمایش 19 تا 54 از 36 نتیجه

کنترل غیبت کارمندان

کاهش هزینه های ناشی از غیبت پرسنل

چگونگی نظارت صحیح بر کارمندان

بررسی شیوه های نظارت بر کارکرد پرسنل

مناسب‌ترین شیوه شناسایی بیومتریک

شیوه‌های شناسایی بیومتریک در سیستم‌های کنترل تردد

شیوه بیومتریک شناسایی دندان و لب

امکان پیشرفت شیوه‌های جدید بیومتریک در آینده نزدیک

سیستم‌های کنترل تردد پس از کرونا

چشم انداز این صنعت در دوران پساکرونا چیست؟

دستگاه‌های شناسایی چهره با ماسک

معرفی دستگاه‌های حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک

ارتقای مدیریت زمان در محیط کار

راهکارهایی جهت بهبود مدیریت زمان در محیط کار

دستگاه‌های تشخیص چهره نور مرئی

بررسی دستگاه‌های مبتنی بر فناوری نور مرئی

دغدغه ها پیرامون فناوری بیومتریک

بررسی نگرانی هایی که درباره این فناوری وجود دارد


;