اخبار و مقالات

"همیشه یک گام جلوتر در فناوری و نوآوری"

نمایش 10 تا 27 از 18 نتیجه

امنیت فیزیکی چیست؟

ارائه راهکارهایی جهت ارتقای امنیت فیزیکی

شیوه انتقال اطلاعات دستگاههای حضور و غیاب

اطلاعات ثبت‌شده در دستگاه را چگونه تخلیه کنیم؟

دغدغه ها پیرامون فناوری بیومتریک

بررسی نگرانی هایی که درباره این فناوری وجود دارد

سیستمهای بیومتریک و حضور و غیاب در ورزش

راهکارهایی که سامانه‌های بیومتریک در ورزش حرفه‌ای

چرا باید از سامانه های الکترونیکی حضور و غیاب استفاده کنیم؟

مزایای الکترونیکی سازی سامانه های حضور و غیاب و مح

فناوری بیومتریک، آینده‌ی سیستم‌های کنترل تردد

چشم‌انداز میان‌مدت سیستم‌های کنترل تردد

مزایای استفاده از سامانه های حضور و غیاب

ده مزیت کلیدی در استفاده از سیستم‌های حضور و غیاب

تاریخچه مختصر بیومتریک

سیر کوتاهی در تاریخچه فناوری بیومتریک و سامانه‌های

نکات حائز اهمیت در خرید سیستمهای حضور و غیاب

ذکر چند نکته مهم پیش از خرید دستگاه‌ها


;