اخبار و مقالات

"همیشه یک گام جلوتر در فناوری و نوآوری"

نمایش 1 تا 18 از 18 نتیجه

چگونگی نظارت صحیح بر کارمندان

بررسی شیوه های نظارت بر کارکرد پرسنل

معرفی قابلیت PUSH-ADMS

دستگاه‌های حضور و غیاب با قابلیت PUSH-ADMS

مناسب‌ترین شیوه شناسایی بیومتریک

شیوه‌های شناسایی بیومتریک در سیستم‌های کنترل تردد

از سامانه‌های حضور و غیاب چه اطلاعاتی به دست می‌آوریم؟

قابلیت‌هایی که سامانه‌های حضور و غیاب در اختیارمان

شیوه بیومتریک شناسایی دندان و لب

امکان پیشرفت شیوه‌های جدید بیومتریک در آینده نزدیک

سیستم‌های کنترل تردد پس از کرونا

چشم انداز این صنعت در دوران پساکرونا چیست؟

دستگاه‌های شناسایی چهره با ماسک

معرفی دستگاه‌های حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک

ارتقای مدیریت زمان در محیط کار

راهکارهایی جهت بهبود مدیریت زمان در محیط کار

دستگاه‌های تشخیص چهره نور مرئی

بررسی دستگاه‌های مبتنی بر فناوری نور مرئی


;